VEARBBAT

Vearbbaid preseansa ja imperfeakta
Vearbasojahusbargguin leat mielde oahpahusoasit, sojahanminstarat, ovdamearkkat, hárjehusat ja iskosat. Materiála lea oaivvilduvvon vuosttažettiin eatnigielagiidda 3. luohkás bajás, muhto dat heive maid oahppiide, geat lohket samegiela vierisgiellan dahje nubbin giellan. Bargguin leat valjis ovdamearkkat, mat leat jorgaluvvon maid suoma- ja dárogillii. Álo go oahppi sojaha vearbba, son oažžu oaidnit vearbba olles sojahanminstara.

Bárrastávval vearbbat
Bárahisstávval vearbbat
Geassásanvearbbat

Vearbbat 1
Vearbbat 1-digigirjjáš gieđahallá vearbbaid sojahusa ja geavahusa. Vearbbat sojahuvvojit preseanssas, imperfeavttas (preterihtas), perfeavttas ja pluskvamperfeavttas miehte- ja biehttalanhámiin.

Vearbbat 1-digigirjjáš heive vuolleskuvlla 5. luohkás bajás. Dán liŋkkas beasat Vearbbat 1-bargguide.

Vearbbat 1