e-girji.net pohjoissaameksi suomeksi på norska på svenska
Banner
Sähköiset materiaalit ovat avoinna helmikuun ajan kaikkien käytettäväksi. Niiden käyttö ei vaadi tunnuksia.

Mobiilitehtäviä voi tehdä tableteilla, älypuhelimilla ja tietokoneilla. Uusia mobiilisisältöjä tulee koko ajan lisää. Mobiilitehtäviin pääset tästä.

Uusimmat mobiilisisällöt:
Synonyymitehtävät sopivat myös oppilaille, jotka opiskelevat saamea vieraana kielenä. Synonyymit sekä muuta sanat on käännetty myös suomeksi ja norjaksi.
Synonyymit

Verbitehtävillä voi opetella verbien presens- ja imperfektitaivutusta. Verbitehtävät sisältävät opetustekstejä, taivutuskaavoja, harjoituksia ja kokeita.
Paritavuiset verbit
Paritontavuiset verbit
Supistumavartaloiset verbit

Muistipelit
Sanaluokat
Erilaiset lauseet, lauseenjäsennys

Flash-tekniikalla tehtyihin eAapiseen, eKielioppiin ja eKieleen pääset sivun vasemmassa reunassa olevilla painikkeilla. Ne toimivat vain tietokoneissa.

eAapinen on digitaalinen aapinen. Lukemaan opettaminen aloitetaan kirjaimista ja äänteistä edeten sanojen ja lauseiden lukemiseen ja kirjoittamiseen.

eKielioppi on pohjoissaamen kielioppi, joka sisältää runsaasti tehtäviä ratkaisuineen, opetustauluja sekä digitaalikokeita.

eKielen kuvasanakirjojen, muistipelien ja palapelien aihepiireinä on linnut, eläimet, hyönteiset, kalat, puut, marjat, kasvit sekä maaston ja vesistöjen nimitykset.