e-girji.net pohjoissaameksi suomeksi på norska på svenska
Banner
Banner
Ohjelmien aihealueet ovat alkuopetus, kielioppi ja muut kieleen liittyvät asiat. Alkuopetuksen ohjelmat löytyvät eAapinen-linkistä. Kielioppitehtäviin pääset eKielioppi-linkistä. Muihin tehtäviin siirrytään eKieli-linkistä.

eAapisen ohjelmilla opiskellaan lukemisen ja kirjoittamisen alkeita. Ne lähtevät liikkeelle äänne-kirjainvastaavuudesta. Äänteiden ja kirjainten opiskelun jälkeen edetään äänteiden yhdistämiseen tavuiksi, sanoiksi ja lauseiksi. Oppilaan rooli oppimisessa on aktiivinen. Hän joutuu kuullun pohjalta tunnistamaan kirjaimia, tavuja ja sanoja ja yhdistelemään niitä.

eKielioppi-kielioppiohjelmilla harjoitellaan saamen kieliopin keskeisiä kohtia, kuten muun muassa nominien ja verbien taivutusta.

eKieli-osasta löydät tehtävät, jotka eivät kuulu eAapiseen tai eKielioppiin. Näiden tehtävien tavoitteena on sanavaraston kartuttaminen ja kielen rikastuttaminen.