e-girji.net pohjoissaameksi suomeksi på norska på svenska
Banner
Banner
Teman för programmens är inledande undervisning, grammatik och övriga ärenden som berör språket. Den inledande undervisningens program hittar du via länken eABC-bok. Grammatikuppgifterna når du via länken eGrammatik. De övriga uppgifterna nås via länken eSpråk.

Med programmen i eABC-bok studerar man läsandets och skrivandets grunder. De utgår från ljud-bokstavsmotsvarigheten. Efter studierna i ljud och bokstäver går man vidare till att kombinera ljuden till stavelser, ord och meningar. Elevens roll i studierna är aktiv. Denne hamnar att på basen av det hörda identifiera bokstäver, stavelser och ord och kombinera dessa.

Med programmen i eGrammatik studerar eleven de centrala delarna av det samiska språkets grammatik, såsom bl.a. böjning av nomen och verb.

I delen eSpråk hittar du uppgifter, som inte ingår i eABC-boken eller eGrammatiken. Målet med dessa uppgifter är att förkovra ordförrådet och berika språket.
© e-girji.net 2017