pohjoissaameksi suomeksi på norska på svenska
KJØP AV BRUKERRETT - BUY A LICENSE

Du kan kjøpe brukerrett til programmene før sex månader.
You can buy a licence to access web content for 6 months.

PRISER - PRICES

Brukerlisens før 6 månader - Licence for private person for 6 months
1. eABC og eSpråk – 32 € + moms 24 %, i alt 39,68 euro
2. eGrammatikk og eSpråk – 32 € + alv 23 %, i alt 39,68 euro
3. eABC, eGrammatikk og eSpråk– 55 € +alv 23 %, i alt 68,20 euro

Skolor och läroanstalter kan beställa användarrättigheter via e-girji@e-girji.net

Schools and other institutes can order a license from e-girji@e-girji.net

BESTILL - ORDER

Nettkoder til nettmateriale kan bestilles med bestillingsskjemaet nedenfor. Etter at du har fylt ut og sendt bestillingsskjemaet får du bestillingsbekreftelse og regning til din e-post.

You can order license for web access by filling and sending the form below.We will send you order verification and invoice to your email address.

BESTILLINGSSKJEMA - ORDER FORM
Velg produkt
Choose product
Fornavn
First Name
Etternavn
Last Name
Adresse
Street Address
Postnummer
Zip Code
Poststed
City/Town
Land
Country
Telefonnummer
Phone Number
E-post
Email
 
Jag har läst och godkänt avtalsvillkor
       I have read and agree with general terms of contract

© e-girji.net 2017