e-girji.net pohjoissaameksi suomeksi på norska på svenska
Banner
Banner
Banner
Mobiilabargguid sáhttá geavahit tableahtaiguin, telefovnnaiguin ja maid dihtoriiguin. Ođđa mobiilasisdoalut bohtet oppa áigge lasi. Mobiilabargguide beasat dás. Mobiilabargguid demoide beasat dás.

Ođđaseamos mobiilabarggut:
Geassásanvearbbat
Bárrastávval vearbbat
Bárahisstávval vearbbat
Cealkkaoahppa
Riektačállin 2
Sátneluohkát

eÁppes lea digitála áppes, mii álgá bustávaid ja jietnadagaid vuđolaš oahpaheames ja ovdána sániid ja cealkagiid lohkamii ja čállimii.

eGiellaoahppa lea davvisámegiela giellaoahppa, mii sisttisdoallá bargobihtáid, oahpahustávvaliid ja digitála iskosiid. eGiellaoahppa sisttisdoallá sámegiela giellaoahpa guovddáš áššiid.

eGielas leat govvasátnegirjjit, muitinspealut ja bihttáspealut lottiid, ealliid, divrriid, guliid, muoraid, murjjiid, šattuid sihke eatnamiid ja čáziid namahusaid birra.

eÁppesa, eGiellaoahpa, eGiela ja Mobiilabargguid oahpahusprográmmaide dárbbašuvvojit geavaheaddji dovddaldagat. Geavahanrievtti sáhttá oastit dáppe.

Govaid spoahkkalemiin beassá lottiid gieđahalli muitinspealuide ja govvasátnegirjái. Dát eai gáibit geavaheaddji dovddaldagaid.© e-girji.net 2017